// ۰۵ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۸:۵۹
راهیابی ۸اثردانش آموزان خراسان جنوبی به جشنواره ملی مفاخر

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: از مجموع ۱۵۰راه یافته به مرحله استانی جشنواره ملی مفاخر تعداد ۸ اثر جواز رقابت در مرحله کشوری را به دست آوردند.


سیدعلیرضاموسوی نژاد، در اولین جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی در سال جاری، اظهار کرد: مرحله کشوری و اختتامیه جشنواره ملی مفاخر در اردیبهشت ماه به میزبانی استان تهران برگزار می شود.

وی، با اشاره به اعزام ۱۸۰ دانش آموز دختر و پسر زیارت اولی به مشهد مقدس، در سال گذشته، عنوان کرد: در دومین مرحله ی برگزاری این اردو ها، که در اردیبهشت ماه انجام می شود،تعداد ۵۰ دانش آموز دختر و پسر زیارت اولی به مدت ۳ روز به پایبوسی امام مهربانی ها، اعزام می شوند.

به گفته موسوی نژاد، دانش آموزان حاضر دراین اروی زیارتی ضمن زیارت مرقد شریف امام مهربانی ها و مهمان سفره حضرت شدن از برنامه های متنوع فرهنگی و هنری اردوگاه استفاده خواهند کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و عقیدتی به مناسبت ۲۱ اردیبهشت، سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی خبر داد و تصریح کرد: برگزاری جلسه استانی تقدیر و تشکر از مربیان فعال سازمان دانش آموزی یکی از مهم ترین برنامه ها به شمار می رود.