// ۲۶ فروردين ۰۲ ، ۰۸:۴۵
برداشت نخستین شلیل گلخانه‌ای کشور در خراسان شمالی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: نخستین محصول شلیل به صورت کشت گلخانه‌ای در استان خراسان شمالی برداشت شد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ،محمد محمدزاده گفت: این مجتمع گلخانه‌ای افزون بر ۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع را در برنخستین شلیل گلخانه‌ای کشور در خراسان شمالی برداشت شد گرفته و نهال میوه‌های شلیل، هلو و گیلاس را پرورش می‌دهد.
با اشاره به توسعه کشت گلخانه‌ای در سطح خراسان شمالی افزود: با حمایت‌های انجام شده از سوی بخش دولتی و پیگیری سرمایه گذار بخش خصوصی مجموعه‌ای گلخانه‌ای دارای نهال‌های میوه به ثمر نشست