// ۱۱ فروردين ۰۲ ، ۰۸:۲۹
بازارچه محصولات غذایی و صنایع دستی در بیرجند + گزارش رادیویی

برگزاری بازارچه محصولات صنایع غذایی خانگی و صنایع دستی در بیرجند
این بازارچه تا 18 فروردین در پارک توحید دایر است  گزارشی از حمید رضا تاکی


در ادامه شنونده گزارش رادیویی باشید