نمایشگاه دستاورد های انقلاب اسلامی ، دبیرستان فروغ علم ، شهرستان نهبندان


گزارشی از : یلدا خوشخو

در ادامه شنونده و بیننده گزارش رادیویی باشید .