برپایی نمایشگاه یک روزه دست سازه ها و صنایع غذایی دانش آموزان دبستان ( علیزاده ) دوره دوم ، بیرجندگزارشی از : ستایش فیروزی نیا


در ادامه بیننده گزارش تصویری در صفحه پایگاه خبری بازتاب خراسان باشید