÷ برداشت گل نرگس از مزارع شهرستان خوسف :: پایگاه خبری بازتاب خراسان
برداشت گل نرگس از مزارع شهرستان خوسف

برداشت گل نرگس از روستای آریش و مزارع شهرستان خوسف


روستای آریش در 15 کیلومتری خوسف از توابع بخش مرکزی شهرستان خوسف در مسیر خوسف و خور قرار دارد.


عکاس :

  ستایش نخعی خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان


 در ادامه بیننده گزارش تصویری در صفحه پایگاه خبری بازتاب خراسان باشید .

---

مطالب پیشنهادی