وضعیت گاز در هفت ایستگاه شهرستان هر ۲۰ دقیقه کنترل می شود و اگر فقط یک لحظه قطعی گاز در این ایستگاه ها رخ دهد، گاز کل شهرستان قطع می شود.


فرماندار فردوس در نشست خبری پیرامون آخرین وضعیت گاز شهرستان فردوس اظهار داشت: شرایط فعلی یک بحران است اما نماد همدلی و مواسات نیز هست، وقایعی که برای مدیریت بحران شکل گرفته نشانگر این است که سختی کار بسیار بالاست و مردم چون در جریان کار نیستند، هنوز سختی را درک‌ نکرده اند.
مهدی روشن از تلاش شبانه روزی پرسنل اداره گاز قدردانی کرد و گفت: وضعیت گاز در هفت ایستگاه شهرستان هر ۲۰ دقیقه کنترل می شود و اگر فقط یک لحظه قطعی گاز در این ایستگاه ها رخ دهد، گاز کل شهرستان قطع می شود.
وی تصریح کرد: مردم گمان نکنند شرایط عادی شده و همچنان مشارکت داشته باشند تا بتوانیم بدون قطعی گاز از این بحران عبور کنیم.
رئیس اداره گاز شهرستان فردوس نیز گفت: پنج استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، مازندران و گلستان بدلیل اینکه از خانگیران تغذیه می شود و از طرفی نیز خط کمکی از ترکمنستان به این خط وصل می شود که در حال حاضر این‌ کشور نیز با مشکل مواجه شده، بنابراین با افت فشار مواجه شده و شرایط در این پنج استان به شکل بحرانی درآمده است.
خاکسار تصریح کرد: در طول چهار شبانه روز گذشته، همکاران اداره گاز تلاش شبانه روزی داشته و این سبب شده که در کنار مشارکت مردم با وجود کاهش بی سابقه دمای هوا، در سطح شهرستان فردوس دچار قطعی گاز نشویم.
سرهنگ فاطمی نسب، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فردوس نیز از زحمات پرسنل اداره گاز این شهرستان و نیز همکاری مردم در حوزه مدیریت مصرف گاز قدردانی کرد و افزود: افتخار ماست که گسترده ترین شبکه گاز رسانی در دنیا را داریم.