مدیرکل بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی از رفع مشکل اراضی "معصومیه بالا" پس از ۴۸ سال همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور به در بیرجند خبر داد.


 به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ،حسین مذنب، با اعلام این خبر اظهار داشت: رفع این مشکل بعد از 48 سال به همت دولت سیزدهم و با هدف خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات انجام می‌شود.

وی گفت: همزمان با آغاز دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهور و هیئت دولت به استان، درخواست مالکین اراضی غرب فنی و حرفه‌ای بیرجند مبنی بر الحاق به محدوده شهر بیرجند در ستاد ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.

مدیرکل بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی مالکین، قدمت استعلامات اخذ شده (سال 1353) و موافقت دستگاه‌های مرتبط با احداث شهرک در این اراضی و تأیید طرح تفکیکی اراضی توسط شهرداری، الحاق اراضی برابر طرح تفکیکی مشتمل بر 484 قطعه مسکونی (ممهور شده توسط شهرداری) به منظور حل مشکل 48 ساله مالکین مورد تأیید قرار گرفت.

مذنب تأکید کرد: از طرفی مقرر شد تراکم ساختمانی اراضی با بررسی سرانه خدمات منطقه و جمعیت‌پذیری محله «معصومیه» توسط مشاور و بازنگری طرح جامع شهر بیرجند بررسی و این اراضی با تراکم مناسب به محدوده طرح جامع الحاق شود.

در دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی برای ثبت و رسیدگی بهتر و بیشتر به مطالبات مردمی، 28 میز ارتباط مردمی در دستگاه‌های اجرایی استان خراسان‌جنوبی با حضور نمایندگان وزرای مربوطه فعال بود.

همزمان سامانه پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با شماره تماس 111 و فعالیت 200 کاربر رایانه‌ای در مرکز استان فعال بود که درخواست‌ها، پیشنهادها، انتقادات و مشکلات مردم را ثبت کرد .