نماهنگ و موسیقی ، برگ خزان

برگ خزان ، توسط هنرمندان روستای فتح آباد از توابع بخش ارسک ، شهرستان بشرویه


نوازنده دوتار : علیرضا رستمی ، نوازنده تنبک : رضا کرمی ،

همخوانی : عباس زارعتکار ، محمود محمدی ، الیاس کرمی ،علی بهارمست
تصویر و تدوین : حمید رضا تاکی

در ادامه بیننده اجرای موسیقی توسط هنرمندان باشید :