اجرای شعر شب یلدا توسط دانش آموزان دوره اول دبستان علیزاده بیرجند


چهارشنبه 30 / 9 /1401

تهیه شده در پایگاه خبری بازتاب خراسان

در ادامه بیننده اجرای شعر شب یلدا توسط دانش آموزان باشید :