مدیرکل راه آهن شرق گفت: در چند ماه گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه راه آهن جذب شده که از محل این اعتبار طرح‌های زیادی در حال انجام است.

حکامی قاسمی  گفت: در ایمن سازی ترانشه‌ها ۳۴ میلیارد تومان و ۱۷ میلیارد تومان نیز در زمینه پروژه‌های ساختمانی اعتبار جذب شده است.

وی افزود: با اعتبارات جذب شده، سازه فضایی ایستگاه راه آهن طبس مراحل پایانی را می‌گذراند و دستگاه ایکس ری که از برند‌های معتبر و به روز می‌باشد نیز در این ایستگاه نصب شده است.

 مدیرکل راه آهن شرق حکامی گفت: آسانسور سکوی مسافری نیز نهایی شده و تا یک ماه دیگر این پروژه به اتمام می‌رسد.


حکامی قاسمی افزود: در خصوص آب رسانی به ایستگاه‌ها نیز اقدامات خوبی در حال انجام است.

 مدیرکل راه آهن شرق گفت: در طبس با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد تومان مجوز سوله چند منظوره اخذ شده است و در خصوص منازل سازمانی که از مطالبات همکاران بوده است نیز فاز اولیه آن با ۱۲ واحد به مشاور سپرده شده و جانمایی آن در طرح جامع ایستگاه طبس دیده شده است.