سخنان ریاست محترم جمهوری در جمع مردم خراسان جنوبی در استادیوم ورزشی بیرجند


رئیس جمهور گفت: مهمترین مولفه قدرت در کشور حضور مردم در عرصه‌های مختلف است و این مولفه قدرت را دشمنان می‌خواهند سست کنند.

 در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :