تولید میوه استوایی در یک گلخانه کوچک در سردترین منطقه خراسان شمالی امکان پذیر شد .
 
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، شاید وقتی اسم گلخانه بیاید فکر کنید یک فضای بزرگ با داربست و پلاستیک پوشانده شده است اما اینجا در شیروان گلخانه ای وجود دارد که از فضای کوچک حیاط منزل استفاده کرده و محلی برای پرورش گلهای آپارتمانی شده است
 اما در این روزهای سرد پاییزی که گاهاً منطقه کوسه شیروان به عنوان سردترین نقطه کشور اعلام می شود این خانواده توانسته با کار پرورش و نگهداری نهال موز این محصول استوایی را تولید و برداشت کند
 در آب و هوای خنک و زمستانی استان خراسان شمالی کشت گلخانه ای روش مناسب برای ایجاد درآمد و اشتغال پایدار در بخش کشاورزی است
 باقرزاده مدیر جهاد کشاورزی شیروان هم در حاشیه بازدیداز این گلخانه از حمایت این اداره ازگلخانه های کوچک با مقیاس خانگی خبر داد.

 در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :