اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی در فهرست دانشمندان برتر جهان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد، ۲ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان، در فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد دنیا قرار گرفتند.
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی در فهرست دانشمندان برتر جهان
به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی امیرعلی قهرمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهارکرد: براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد، ۲ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد دنیا در سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند.

وی گفت: «فاطمه عروجعلیان» هیئت علمی دانشکده پزشکی بجنورد و رئیس مرکز جامع نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان و همچنین «امیر امانی» هیئت علمی دانشکده پزشکی بجنورد و مدیر گروه فناوری های نوین دانشگاه در این لیست قرار گرفته اند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این که دانشمندان برگزیده بر اساس «شاخص استنادی مرکب» و سنجش داده‌های پایگاه استنادی «اسکوپوس» انتخاب شده اند، افزود: بر اساس این سنجش دانشمندان در ۵ حوزه اصلی، ۲۲ حوزه فرعی و ۱۷۶ رشته بر اساس شاخص های استنادی استاندارد طبقه بندی شده اند.

این مقام مسئول اضافه کرد: شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه ‌بندی، انتشار حداقل پنج مقاله و ملاک ارزیابی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص اچ پژوهشگران و استفاده از یک شاخص استنادی ترکیبی است که بر اساس داده ‌های پایگاه استنادی اسکوپوس وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» انجام شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی یادآوری کرد: هدف این پایگاه داده، ارائه مجموعه‌ای از سنجه‌های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تأثیر استنادی دانشمندان در رشته‌ها و حوزه‌های علمی مختلف در سطح جهان است.