// ۲۸ فروردين ۰۱ ، ۱۸:۵۰

جلسه بررسی مشکلات حوزه درمان تامین اجتماعی شهرستان قاینات به ریاست حمیدرضا برات زاده  و با حضور مسئولین تامین اجتماعی برگزار شد.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان برات زاده در این جلسه با بیان اینکه عدالت اجتماعی در توزیع متوازن خدمات تامین اجتماعی می باشد؛ افزود: توسعه درمانگاه تأمین‌ اجتماعی شهرستان قاینات منجر به ارتقاء سطح برخورداری‌ها در قشرهای مختلف جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی در این حوزه خواهد شد.

🔻شایان ذکر است در این جلسه برنامه ها و پیشنهادات جهت تامین زمین، شبانه روزی شدن و جذب نیرو در درمانگاه تامین اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت


خبرنگار : فریبا عسکری