تشکیل حلقه صالحین مقاومت بسیج شهرستان خوسف قبل نماز جمعه در شهر خوسف

هفته بسیج بزرگداشت جان فشانی های مردان وزنان مومنی است که دور از هیاهو های روزگار، بدون چشم داشت واز سر اخلاص تنها دراندیشه عمل به تکلیف هستند.

  ستایش نخعی ،به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان، موفقیت ها و توفیقات بسیج حاصل تفکر حاکم بر بسیج یعنی خدا محوری،ولایت مداری ومردمی بودن است. لذا این ایام فرصت مناسبی است برای بازخوانی ویژگی های تفکر بسیج وتجدید میثاق با آرمان های امامین انقلاب.


برای قدرتمند شدن در عرصه رسانه باید به قدرت برتر روایی یعنی اولین بودن در ساخت معنا، حفظ و تثبیت آن برسیم.

جبهه رسانه ای انقلاب وقتی اطلاعاتش دیر و معیوب به افکار عمومی برسد، مرجعیت رسانه ای خود را به رقیبی واگذار خواهد کرد که دنبال تحریف وقایع به نفع خود وجریان استکبار می باشد.

در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :

تشکیل حلقه صالحین مقاومت بسیج شهرستان خوسف قبل نماز جمعه در شهر خوسف