۸ شهرستان خراسان جنوبی در وضع قرمز کرونا

بر اساس آخرین رنگبندی شیوع کرونا از ۱۱شهرستان خراسان جنوبی ۸ شهرستان در وضع قرمز قرار دارند.

بر اساس آخرین رنگبندی شیوع کرونا از ۱۱شهرستان خراسان جنوبی ۸ شهرستان در وضع قرمز قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری بازتاب خراسان بر اساس آخرین رنگ بندی شیوع کرونا دو شهرستان طبس و قائنات از نارنجی به

قرمز تغییر رنگ دادند و به جمع شهرستان های قرمز استان (بیرجند، فردوس، نهبندان، سربیشه، سرایان و بشرویه) پیوستند.

شهرستان‌های زیرکوه و درمیان همچنان در وضع نارنجی قرار دارند و هم اکنون فقط شهرستان خوسف در وضع زرد قرار دارد.

تشدید رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، عدم حضور در تجمعات، رعایت فاصله گذاری و تهویه مناسب محیط و تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ، موثر است