رژه موتوری در سربیشه روز یوم ا.. 22 بهمن همزمان با سراسر استان خراسان جنوبی 

گزارشگر : مرتضی میرزاجانی