معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: شهرستان مرزی رازوجرگلان با نرخ باروری ۲.۷ درصد بیشترین شاخص باروری در استان را داراست.

به گزارش بازتاب خراسان ، دکتر محمدرضا اکبری روز شنبه اظهار داشت: شهرستان حدودا ۴۰ هزار نفری جاجرم نیز با ۱.۷ درصد کمترین نرخ باروری استان را داراست.

وی افزود: اینک خراسان شمالی با نرخ ۲.۱ درصد در میزان ناباروری جزو استان های با خطر متوسط قرار دارد.

اکبری گفت: میزان باروری در کشور متاسفانه به‌شدت رو به کاهش است به گونه ای که این رقم در دهه ۶۰ بسیار خوب بود، اما اینک نرخ باروری به زیر حد جانشینی ۲ فرزند رسیده‌ است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اضافه کرد: از دهه ۹۰ در دوران پنجره جمعیتی قرار گرفتیم و احتمال گرفتار شدن در شرایط بحرانی وجود دارد زیراکه از یک سو جمعیت جوان در حال کاهش و از سوی دیگر آمار سالمندان روز به روز بیشتر می شود.

اکبری با اشاره به تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در استان، خاطرنشان کرد: این قرارگاه با هدف اجرای هدفمند قانون جوانی جمعیت در قالب کمیته های درمان ناباروری، مراقبت و پشتیبانی در استان تشکیل شده است.

گرمه، بیشترین میزان سزارین در خراسان شمالی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با وجود اینکه زایمان به روش سزارین در بیمارستان‌های استان به ۳۸ درصد و کمتر از میانگین کشوری رسیده اما سزارین در شهرستان گرمه حدود ۵۸ درصد است.

وی افزود: متاسفانه در برخی از شهرستان ها استان همچون گرمه مادران برای برای زایمان غیرطبیعی به استان های دیگر مراجعه می کنند.

اکبری با تاکید بر حمایت از زنان محروم باردار و شیرده استان، گفت: مشخصات بیش از هفت هزار مادر باردار در سامانه سیب معاونت بهداشتی علوم پزشکی خراسان شمالی برای بهره مندی از سبد غذایی ثبت شده است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

خراسان شمالی در میزان ناباروری، جزو استان های با خطر متوسط قرار دارد، به گونه ای که نرخ باروری در استان ۲.۱ درصد است.

استان خراسان شمالی حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و هم اکنون طرح سنجش ناباروری در شهرهای بجنورد، شیروان، راز و جرگلان و فاروج در حال اجرا است.