آیا در جایگاه‌های سوخت کم فروشی می‌شود؟

امروز جایگاه‌های سوخت در شهر بیرجند زیر ذره بین بازرسان رفت. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، امروز  جایگاه‌های سوخت در شهر بیرجند زیر ذره بین بازرسان رفت تا به سوال آیا در جایگاه های سوخت کم فروشی می شود پاسخ داده شود.

خبرنگار: وجیهه کیهان