کتابخانه دکتر شکوهی خوسف با 600 نفر عضو فعال و 3 کتابخانه دیگر در سطح شهرستان  گزارشی ستایش نخعی خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان

در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :