برداشت چغندرقند از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مزارع خراسان‌شمالی آغاز شده و برآورد می‌شود امسال ۱۳۰ هزار تُن محصول برداشت شود.
تولید ۱۳۰ هزار تُن چغندر قند از مزارع خراسان شمالی
به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سطح زیر کشت چغندرقند در استان تولید ۱۳۰ هزار تُن چغندر از مزارع خراسان شمالیرا ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار عنوان کردو گفت: میانگین عملکرد چغندرقند در هر یک هکتار ۴۵ تا ۵۰ تُن با عیار متوسط ۱۷.۲ درصد است.


وی فروش تضمینی را دلیل افزایش سطح زیر کشت چغندرقندر در استان عنوان کرد و گفت: این رویه اطمینان خاطر به کشاورز می‌دهد و با رغبت به کاشت این محصول می‌پردازند.


صباغ افزود: هزار و ۷۱۶ تومان قیمت هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی به کارخانه است و کارخانه بابت تحویل هر یک تُن چغندر قند ۲ کیلوگرم شکر، ۲۰ کیلوگرم تفاله برای حمایت و مشوق از بهره برداران پرداخت می‌کند.


برداشت چغندر قند با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه در اواخر مهر و اوایل آبان آغاز و تا اواخر آبان ماه برداشت این محصول در استان ادامه دارد.
بیشترین سطح زیر کشت چغندر قند در استان مربوط به شهرستان شیروان است.

خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت چغندر قند رتبه نهم و از نظر میزان تولید رتبه دهم کشور را دارد.