بهره برداری از مجموعه ورزشی دانشکده پرستاری و مامایی قائنات

مجموعه ورزشی دانشکده پرستاری و مامایی قائنات با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهره برداری شد.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان، این مجموعه در فضایی به مساحت ۲۰۰متر مربع در دو طبقه شامل سالن‌های بدنسازی، شطرنج، فوتبال دستی و تنیس روی میز با هزینه‌ یک میلیارد تومان تجهیز شده و به بهره برداری رسیده است.


همچنین رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از پروژه‌های نیمه تمام دانشکده پرستاری شهرستان قائنات بارید کرد.

محمدی ضمن بررسی مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی دانشکده پرستاری شهرستان قائنات در خصوص تجهیز این خوابگاه‌ها قول مساعد داد