واحد فرآوری بزرگترین معدن طلای شرق کشور و بزرگترین کشتارگاه صنعتی دام و شتر مرغ  شرق کشور امروز در خوسف افتتاح شد.

خبرنگار: مهدی آراسته