÷ اولین قربانی گاز گرفتگی پاییز در مانه و سملقان :: پایگاه خبری بازتاب خراسان
اولین قربانی گاز گرفتگی پاییز در مانه و سملقان

زوج جوان مانه و سملقانی براثر نشت گاز از آبگرمکن منزل دچار گاز گرفتگی شدند و متاسفانه فوت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ؛ مدیر عامل اتش نشانی شهرستان مانه و سملقان گفت: این زوج جوان در این شهرستان اولین قربانی گاز گرفتگی پاییز در مانه و سملقانبر اثر نشت گاز از آبگرمکن منزل دچار گاز گرفتگی شدند.

مهدی وطنی افزود: تجهیزات نامناسب نصب شده بر روی آبگرمکن، لوله غیر استاندارد و جایگذاری نامناسب آبگرمکن علت اصلی گاز گرفتگی زوج جوان مانه و سملقانی اعلام شده است

مطالب پیشنهادی