دانش آموزان خراسان جنوبی از محصولات استراتژیک استان ۲ اختراع غذایی ثبت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۲ اختراع فرمولاسیون پاستیل فرا سودمند بر پایه عناب و زرشک به شماره ۸۹/الف/۰۲۸۹۷۳ توسط ۲ هنرجوی استان و فرمولاسیون لواشک فراسودمند بر پایه عناب و زرشک به شماره ۸۹/الف/۰۰۲۵۲۱ توسط خانم جعفری، هنرآموز هنرستان رسالت بیرجند به ثبت رسیده است.

موسوی نژاد گفت:آنتی اکسیدان بالا، تولیدمحصولات کاملاطبیعی وفاقدموادسنتیک وشیمیایی برپایه ۲ میوه‌ی دارویی عناب و زرشک، پیشگیری ازخام فروشی، کاهش ضایعات کشاورزی و مهاجرت معکوس، مهمترین ویژگی این ۲ اختراع ثبت شده، در کنار ارز آوری بالا به شمارمی رود.

وی از راه اندازی رشته صنایع غذایی در دو هنرستان رسالت بیرجند و شهرستان فردوس با حضور بیش از یکصد هنرجو و ۶ هنرآموز متخصص خبر داد و افزود: در راستای توسعه محصولات مزیت دار استان و اشتغال دانش بنیان، ایده‌های نوآورانه، خلاقانه و دانش بنیان هنرجویان در هنرستان‌ها جمع آوری و برای تکمیل، توسعه و به مرحله ظهور رساندن زیر نظر اساتید متخصص به پژوهشسرا‌های دانش آموزی معرفی می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت تأسیس هنرستان در حاشیه شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه علوم دانش بنیان استان تاکید کرد