۱۲ هزار و ۷۳۳ کارت هوشمند ملی در خراسان جنوبی آماده تحویل است.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست سال ۵۸۰ هزار و ۹۸۴ کارت هوشمند ملی در استان صادر شده است.

مهرآور افزود: همچنین در این مدت ۴۰۸ هزار و ۹۲۸ فقره شناسنامه مکانیزه صادر شد.

وی همچنین از ولادت ۷ هزار و ۴۸۹ نوزاد در ۶ ماه نخست سال خبر داد که ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

مهر آور گفت: از این تعداد ۳ هزار و ۷۴۳ نوزاد پسر و ۳ هزار و ۷۴۶ نوزاد دختر بودند.