با انجام اقدامات پلیسی و شناسایی محل گروان گیرها 3 متهم در شهر بم دسگیر شدند .

گزارشی از مینا حبیبی مقدم خبرنگار صدا و سیما مرکز خاوران

 در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :