پیشرفت ۸۲ درصدی دوبانده سازی محور بیرجند -قاین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: از محور ۱۰۰ کیلومتری بیرجند-قاین ۸۲ کیلومتر دو بانده شده و زیر بار ترافیک رفته شده و ۱۸ کیلومتر دیگر آن در دست اجرا است