÷ کاهش ۵۹ درصدی تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی :: پایگاه خبری بازتاب خراسان
کاهش ۵۹ درصدی تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی

خشکسالی، تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی را ۵۹ درصد کاهش داد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: خراسان جنوبی بیش از ۱۵کاهش ۵۹ درصدی تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی میلیون هکتار مساحت دارد که ۹۷ درصد آن معادل ۱۴ میلیون و ۵۶۳ هزار هکتار، را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که در این میان ۸ میلیون و ۴۸۵ هزار هکتار آن، مرتع است.

نصرآبادی با بیان اینکه در شرایط نرمال بارندگی، میزان تولید علوفه مراتع استان، به استناد آمار و اطلاعات اخذ شده از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، معادل ۴۸۰ هزار تن علوفه خشک است افزود: در سنوات گذشته به دلیل وقوع خشکسالی و کاهش چشمگیر نزولات جوی، میزان تولید علوفه قابل بهره برداری در عرصه‌های مرتعی استان به رقمی معادل ۱۹۸ هزار تن کاهش یافته است.

وی گفت: این آمار نشان از کاهش ۵۹ درصدی تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی دارد که تبعات زیادی به همراه داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود:کاهش شدید علوفه مورد نیاز دام‌های وابسته به عرصه‌های منابع طبیعی و مرتعی، منجر به افزایش فشار چرای فوق العاده بر عرصه‌های مرتعی و قابل تعلیف شده است که در دراز مدت سبب کاهش کمی و کیفی علوفه مرتعی و تخریب مراتع و در نهایت گرایش منفی عرصه‌های مرتعی خواهد شد.

نصرآبادی گفت: با احتساب ارزش ریالی هر کیلوگرم علوفه در سال جاری معادل ۷ هزار و ۹۱۰ تومان، و کاهش قابل توجه علوفه مرتعی در استان، ارزش اقتصادی توان تولیدی مراتع استان از ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

مطالب پیشنهادی