کاهش ۵۹ درصدی تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی

خشکسالی، تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی را ۵۹ درصد کاهش داد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: خراسان جنوبی بیش از ۱۵کاهش ۵۹ درصدی تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی میلیون هکتار مساحت دارد که ۹۷ درصد آن معادل ۱۴ میلیون و ۵۶۳ هزار هکتار، را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که در این میان ۸ میلیون و ۴۸۵ هزار هکتار آن، مرتع است.

نصرآبادی با بیان اینکه در شرایط نرمال بارندگی، میزان تولید علوفه مراتع استان، به استناد آمار و اطلاعات اخذ شده از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، معادل ۴۸۰ هزار تن علوفه خشک است افزود: در سنوات گذشته به دلیل وقوع خشکسالی و کاهش چشمگیر نزولات جوی، میزان تولید علوفه قابل بهره برداری در عرصه‌های مرتعی استان به رقمی معادل ۱۹۸ هزار تن کاهش یافته است.

وی گفت: این آمار نشان از کاهش ۵۹ درصدی تولید علوفه در مراتع خراسان جنوبی دارد که تبعات زیادی به همراه داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود:کاهش شدید علوفه مورد نیاز دام‌های وابسته به عرصه‌های منابع طبیعی و مرتعی، منجر به افزایش فشار چرای فوق العاده بر عرصه‌های مرتعی و قابل تعلیف شده است که در دراز مدت سبب کاهش کمی و کیفی علوفه مرتعی و تخریب مراتع و در نهایت گرایش منفی عرصه‌های مرتعی خواهد شد.

نصرآبادی گفت: با احتساب ارزش ریالی هر کیلوگرم علوفه در سال جاری معادل ۷ هزار و ۹۱۰ تومان، و کاهش قابل توجه علوفه مرتعی در استان، ارزش اقتصادی توان تولیدی مراتع استان از ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.