پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۰۷:۵۰ ق.ظ
اخبار رادیویی خراسان خراسان جنوبی / 20 / 12 / 1400

اخبار رادیویی خراسان خراسان جنوبی / 20 / 12 / 1400

اخبار خراسان جنوبی در هفته ای که گذشت
مدیر مسئول : فاطمه تاکی
سردبیر : حمید رضا تاکی
گوینده : محدثه کشتگر
#بازتاب_خراسان


پخش زنده

انتخاب سردبیر

اخبار ورزشی

حوادث و اجتماعی

اخبار کوتاه خراسان