وداع با شهدای گمنام با عطر گلهای دیار نرگس ،در میدان شهید سردار محمد قهرمان خوسف امروز دوشنبه تجلی حضور مردم برای استقبال از قهرمانان دوران دفاع مقدس بود .

  گزارش از ستایش نخعی


در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :