// ۰۴ تیر ۰۱ ، ۱۲:۲۵

در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و صیانت از منابع آبی در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مدیر عامل آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت : با انسداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در خراسان جنوبی تلاش‌های گروه‌های گشت و بازرسی از منابع آبی، همکاران حقوقی پس از اخذ دستور قضایی در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز را در استان مسدود و از برداشت غیر مجاز ۲۲ هزار متر مکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی جلوگیری کردند.


سروری افزود: برداشت‌های بی رویه و غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده است که این امر عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین و کاهش کیفیت آب را در پی دارد.