کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان خراسان جنوبی با الحاق ۵۴۰ هکتار به محدوده شهرهای بیرجند و خوسف موافقت کرد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی در دهمین نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، الحاق ۵۴۰ هکتار به محدوده شهرهای بیرجند و خوسف به تصویب رسید.

۵۴۰ هکتار منوط به رعایت همه ضوابط و به منظور تامین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده این ۲ شهر الحاق می‌شود.

بنا به این گزارش ۱۹ دستور کار از شهرستان‌های زیرکوه، سرایان، نهبندان، بشرویه، طبس، قاینات، خوسف و بیرجند در این نشست مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

از مهمترین مصوبات کارگروه زیربنایی استان الحاق ۴۴۰ هکتار به محدوده شهر بیرجند با رعایت همه ضوابط و الحاق ۱۰۰ هکتار به محدوده شهر خوسف در راستای تامین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.

همچنین تصویب نهایی الحاق ۴۴۰ هکتار به محدوده شهر بیرجند مشروط به تایید نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.