۲ هزار و ۴۳۱ کلاس درس روستایی و شهری تاکنون در خراسان جنوبی هوشمندسازی شده اند.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ،رئیس اداره فناوری آموزش و پرورش استان گفت: از این تعداد ۵۸۰ کلاس هوشمندسازی ۲ هزار و ۴۳۱ کلاس درس در خراسان جنوبی روستایی و ۱۸۵۱ کلاس در شهر‌ها است.
رضایی افزود: تعداد کلاس‌های باقی مانده در روستا‌ها ۲۸۲۰ کلاس و در شهر‌ها نیز ۳ هزار کلاس است که باید هوشمندسازی شوند.

وی گفت: یک کلاس هوشمند در مدرسه شامل یک عدد لپ تاپ (رایانه) یک عدد دیتا پرژکتور و یک عدد پرده دیتا پرژکتور است و بعضی از مدارس برخوردار یک تخته هوشمند و یا تلویزیون لمسی هم به امکانات خود اضافه می‌کنند.
رئیس اداره فناوری آموزش و پرورش استان گفت: هزینه سه قلم اولیه برای هوشمند سازی هر کلاس بیش از ۳۰ میلیون تومان است.
رضایی افزود: امسال فقط ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به موضوع هوشمندسازی مدارس استان اختصاص یافته است و امیدواریم تا پایان سال مجدد اعتباری به استان تخصیص یابد.
وی گفت: هوشمند سازی مدارس استان وابسته به اعتبارات وزارتی و نیازمند کمک خیران است و از خیران در خواست داریم در این زمینه بیش از پیش مشارکت کنند