÷ کارخانه آسفالت روستای فدشک در شهرستان خوسف آتش گرفت :: پایگاه خبری بازتاب خراسان
کارخانه آسفالت روستای فدشک در شهرستان خوسف آتش گرفت

مسئول آتش نشانی خوسف : کارخانه آسفالت بر اثر گرم کردن قیر تانکر ها در ساعت 12:14 امروز آتش گرفت.
کارخانه آسفالت روستای فدشک در شهرستان خوسف آتش گرفت
  ستایش نخعی ، علی میرزائی در گفتگویی با خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان خصوص علت این آتش سوزی گفت : خسارت جانی نداشته و حضور به موقع دو تیم آتش نشانی در محل حادثه اشاره کرد و گفت : دو تیم چهار نفره با دو خودروی اطفای حریق و دو خودروی حمل آب به محل اعزام شدند و این آتش سوزی را مهار و از وارد آمدن خسارت زیادتر به کارخانه جلوگیری کردند.

میرزائی در پایان ادامه داد:عملیات اطفا حریق حدود 1 ساعت و با 7 گالن کف و 12 هزار لیتر آب اطفا شد.

مطالب پیشنهادی