نام ترانه : گله بس کن  - خواننده : علیرضا افتخاری  - تدیوین و تصویر حمید رضا تاکی

 در ادامه بیننده نماهنگ و موسیقی باشید :