۳ مطلب با موضوع «همراه با هنرمندان» ثبت شده است

همراه با هنرمندان / هنر مینا کاری

همراه با هنرمندان *** شهرستان سرایان ، شهر ارسک *** هنر مینا کاری خانم دوستی *** تهیه کننده و کارگردان : حمیدرضا تاکی

تهیه شده در : پایگاه خبری بازتاب خراسان

همراه با هنرمندان / پخت نان زنجبیلی

همراه با هنرمندان / پخت نان زنجبیلی *** شهرستان درمیان ، روستای بورنگ *** تهیه کننده و کارگردان : حمیدرضا تاکی *** تهیه شده در : پایگاه خبری بازتاب خراسان

همراه با هنرمندان / هنر آهنگری

همراه با هنرمندان *** علی نجار ، شغل آهنگر --- روستای بورنگ ، شهرستان درمیان *** تهیه کننده و کارگردان : حمیدرضا تاکی *** تهیه شده در : پایگاه خبری بازتاب خراسان